Zelda 4 Text Dump
DX U.S. Version, Credits

Dumped by David Butler
for The Legends of Zelda

Key:

ŻŻŻŻ
+ = Control Stick
> = Right Arrow
< = Left Arrow
^ = Up Arrow
v = Down Arrow

  1998 STAFF  
  SUPERVISOR  
   DIRECTOR   
 SCRIPT WRITER  
  PROGRAMMER  
CHARACTER DESIGNER
 SOUND COMPOSER 
   ART WORK   
TECHNICAL SUPPORT 
 ENGLISH SCRIPT 
SPECIAL THANKS TO 
  DEBUG STAFF  
  1993 STAFF  
 DUNGEON DESIGNER 
  ILLUSTRATOR  
   PRODUCER   
EXECUTIVE PRODUCER
         
         
 TAKASHI TEZUKA 
YOSINORI TUTIYAMA 
 NOBUO MATSUMIYA 
  EIJI NOTO   
  KIYOSHI KODA  
SIGEHIRO KASAMATU 
 MIKIO MISHIMA  
  KYOKO KIMURA  
  YUICHI OZAKI  
  KEIKO IZAWA  
  N KOGANEZAWA  
  JIM WORNELL  
  KEIKO TAMURA  
  TAMAYO ITO  
 AKIYA SAKAMOTO 
 R&D2 DEBUG STAFF 
 SUPER MARIO CLUB 
YASUHISA YAMAMURA 
 KENSUKE TANABE 
 YOSHIAKI KOIZUMI 
 KAZUAKI MORITA 
TAKAMITSU KUZUHARA
 MASANAO ARIMOTO 
 SHIGEFUMI HINO 
 KAZUMI TOTAKA  
 MINAKO HAMANO  
 KOZUE ISHIKAWA 
 YOUICHI KOTABE 
  DAN OWSEN   
 TOSHIHIKO NAKAGO 
  KOJI KONDO  
 TOMOAKI KUROUME 
 MASAICHI OKUMURA 
  KANAE WADA  
 SHIGERU MIYAMOTO 
 HIROSHI YAMAUCHI 
THE END