European OoT Comic - Translation Comparison Table

This table aligns the various texts of the European "Ocarina of Time" comic. This comic was originally in German, but was translated into Dutch. It was featured in special issues of Club Nintendo, Nintendo's European magazine. According to the credits, the comic art was done by Work House, Tokyo.

The first column gives most of the German text, (at least as much as we could glean from ZeldaFans.de). The next column gives the complete Dutch text. The next column gives a literal English translation of the Dutch the text. In the next column is my "friendlier" translation. This tries to take both the German and Dutch texts into account, and is written in "friendlier" English. This is the translation I used in the scanned comic. The last column is for translation notes.

Iron Knuckle scanned the Dutch comic, typed up the Dutch and German texts, and did the literal translation from the Dutch. Iron Knuckle is Dutch, and also knows German and English. I also used Babel Fish and InterTran to get another perspective on what the German and Dutch texts were saying.

This file was created by Iron Knuckle and David Butler for The Legends of Zelda.
Last Modified: 2/4/2004

Location
German
Dutch
Literal Translation of the Dutch
"Friendlier" Translation
Notes
p.11          
Title

Brennendes Hyrule

Hyrule onder vuur Hyrule under fire   The German says "Burning Hyrule." Because of the Dutch, I'm not sure if this means that Hyrule is literally burning, or that Hyrule is under attack.
Text block 1

Lange bevor Link im Dorf der Kokiri mit seiner Mission betraut wurde, wuchs er bei seinen Eltern in Hyrule auf. Bis der Krieg und mit ihm Unheil und Schrecken über das Land kamen...

Lang voordat hij ook maar van de naam Zelda gehoord had, groeide Link voorspoedig op bij zijn ouders in Hyrule. Totdat oorlog en ander onheil op het land neerstreken... Long before he ever heard of the name Zelda, Link was growing up prosperously with his parents in Hyrule. Until war and other evil struck down upon the land... Long before he left the Kokiri Forest and heard about Zelda, Link was growing up prosperously with his parents in Hyrule. Until war with its evils struck down upon the land... The German says "long before Link left the village of the Kokiri, entrusted with a mission..."
Text block 2

Ein Reiter durchquert die friedliche Tiefebene von Hyrule. Es ist ein Soldat des Königs.

Een ruiter doorkruist het vredige laagland van Hyrule. Het is een koninklijke soldaat. A cavalier crossed the peaceful country of Hyrule. It is a royal soldier. A rider crosses the peaceful country of Hyrule. He is one of the king's soldiers.  
Text block 3

Darüber hinaus ist der Streiter erst vor kurzem stolzer Vater von einem prächtigen Sohn geworden. Der Name seines Sohnes ist ... Link.

De soldaat mag zich sinds kort de trotse vader van een beeldschone zoon noemen. De naam van zijn zoon is... Link Since a few days the soldier is able to call himself the proud father of a beautiful son. The name of his son is... Link For a few days now, the soldier has been able to call himself the proud father of a beautiful son. The name of his son is... Link  
p.12

 

       
Father

 

Weest gegroet, schone dames. I salute you, beautiful ladies.    
Women

 

We hadden je al verwacht... We’ve been expecting you...    
Mother

Ist es wahr, dass uns ein Krieg bevorsteht?!

Is het waar dat het land door oorlog wordt bedreigd? Is it true that war is impending on our land?    
Father(1)

So ist es, meine schone.

Het is waar, liefste. It is true, my beloved.    
Father(2)

Wir mussen mit dem schlimmsten rechnen...

We moeten ons op het ergste voorbereiden... We have to prepare for the worst...    
L Bubble

 

Het volk is in twee kampen verdeeld. The people have divided into camps.    
Upper R Bubble

 

De ene groep pleit voor inmenging in de oorlog tussen de Goronen en de Zora... One side argues to mix up in the war with the Gorons and the Zora... One side wishes to get get mixed up in the war between the Gorons and the Zora... Zora is plural? Also, is the war between the Gorons and Zora? Or does it just happen to involved the Gorons and the Zora?
Lower R Bubble

 

...de andere groep wil de neutraliteit van Hyrule bewaren. ...the others want to maintain the neutrality of Hyrule.    
Grandmother   Wat vind jij daarvan? What do you think?    
Father L

Hyrule hat sich nie in die Kriege anderer Völker eingemischt und war immer versucht, Konflikte zu schlichten.

Hyrule heeft zich nooit met de conflicten van andere volkeren bemoeid, behalve om te bemiddelen. Hyrule has never interfered in conflicts between the other nations, except to negotiate. Hyrule has never interfered in the wars of other people, except to smooth conflicts.  
Father R

So soll es auch in Zukunft bleiben. Die Gerudo haben Zwietracht unter den Bewohnern Hyrules gesät. Sie verfolgen finstere Ziele...

Dat moeten we zo houden. De Gerudo hebben tweedracht gezaaid onder de bewoners van Hyrule. Ze zijn iets duisters van plan... We must keep it this way. The Gerudo have spread dissension between the people of Hyrule. They are up to something sinister... "
They have dark plans...
 
p.13

 

       
Mother

Was soll aus unserem Sohn werden, wenn der Krieg ausbricht?

Wat moeten we doen met onze zoon als de oorlog uitbreekt. What should we do with our son?    
Father

Er soll kein Kind des Krieges werden.

Het zal geen oorlogskind worden... It will not become a warchild... He will not become a child of war...  
Father

Er soll nicht mit Tod und Elend aufwachsen...

Hij zal niet opgroeien temidden van dood en ellende... He won’t grow up in the middle of death and misery...    
Father

Kommt es zum Krieg, werden wir aus Hyrule fliehen und an einem anderen Ort ein neues Leben beginnen.

Als de oorlog uitbreekt zullen we vluchten uit Hyrule, en op een andere plaats een nieuw leven beginnen. As soon as the war begins, we will flee from Hyrule, and build up our lives in a different place.    
Mother

Ein schöner Plan, doch wo, mein Gatte...

Dat is een goed plan, stoere man van me... That is a good plan, my sturdy husband...    
Father

Ich weiss es nicht...

Of misschien... Or maybe... I'm not so sure... In the German version he says, 'I don't know'
Grandmother

Vielleicht weiß ich Rat...

Ik denk dat ik wel raad weet... I think I can give advice... I think I can give some advice...  
Bubble L

Eine alte Legende berichtet von einem Volk namens Kokiri...

Een oude legende vertelt over een volk dat Kokiri heet... An old legend tells about the people of Kokiri... An old legend tells about the Kokiri people...  
Bubble R

...das friedlich in einem der nahegelegenen Wälder lebt. Doch nie hat jemand diesen Wald betreten...

...Dat vredig leeft in een nabijgelegen woud. Maar nog nooirt heeft iemand dit woud durven betreden. ...who live peacefully in the woods nearby. But no one has ever dared to enter these woods...    
p.14

 

       
Mother

Unsere Hoffnung heißt Kokiri!

Onze hoop heet Kokiri. Our hope is Kokiri. Our hope is the Kokiri.  
Father

So sei es...

Zo zij het. So be it.    
Textblock L

Doch noch in gleicher Nacht nahm das Unheil seinen Lauf. Eine rebellische Horde hatte sich zusammengetan, um das Schloß zu stürmen und den König zu stürzen. In jener schicksalshaften Nacht war Links Vater als Oberbefehlshaber eingeteilt...

Maar nog dezelfde nacht barst het onheil los. Een troep rebellen heeft zich verenigd om het kasteel te bestormen en de koning van de troon te stoten. Het noodlot bepaalt dat de vader van Link juist deze nacht ingeroosterd is als hoofd van de wacht... But the same night evil came. A troop of rebels has united to assault the castle and to dethrone the king. Destiny decided that the father of Link was calculated to be head of the guards this night... But that same night, evil came. A rebellious mob united to assault the castle and dethrone the king. On that fateful night, it was decided that Link's father was to be head of the guards...  
Masses

 

Bestorm het kasteel! Assault the castle! Storm the castle!  
Soldier

Soldaten zu mir!

Soldaten verzamelen! Soldiers gather up! Soldiers, gather to me!  
Father

Die Rebellen wollen das Schloß stürmen! Verteidigt eure Freiheit bis in den Tod!

De rebellen gaan het fort bestormen! Verdedig koning en vrijheid tot de dood! The rebels are going to assault the castle! Defend the king and our freedom with your life!   The German just says to defend their freedom.
Father

Keine Genade!

Geen genade! No mercy!    
p.15

 

       
Soldier Upper

Die Rebellen sind bereits im Schloss!

De rebellen! Ze zijn het fort al in het fort! The rebels have entered the fortress!   The text bubble seems to be coming from the rebel mob...?
Soldier Lower

Was sollen wir tun?

Wat moeten we doen? What should we do?    
Father

Angreifen!

Aanvallen! Attack!    
Father

Zur Hölle mit euch, ihr Bastarde!

Naar de hel met jullie, verraders! To hell with you, betrayers!   In the German, he calls them "bastards" or "mongrels." ^_^
Voice

Zur Hilfe!

Help! Help!   (This is the king shouting for help.)
Father

Was?!

Wat? What?    
Father

 

De koning! The king!    
p.16

 

       
Father

Mein König... Hyrule...

Mijn koning... Hyrule... My king... Hyrule...    
Father

Link...

Link... Link...    
Grandmother

Dein Gatte ist gefallen. Flieh, wenn dir dein Leben und das deines Sohnes lieb ist!

Je man is gesneuveld. Vlucht, als jouw leven en dat van je zoon je lief is! Your husand has fallen. Flee, if you value your life and that of your child.    
Mother

Wie könnte ich meine Mutter ihrem Schicksal überlassen?

Maar moeder ik kan u hier toch niet achterlaten? But mother, I can’t leave you here like this? But mother, am I to leave you here to your fate?  
Grandmother

Ich bin eine alte Frau... Dies ist meine Heimat, hier wurde ich geboren und hier werde ich auch sterben...

Ik ben een oude vrouw... Dit is mijn thuis, hier werd ik geboren en hier zal ik sterven... I am an old woman... This is my home, here I was born here is where I will die... I am an old woman... This is my home. Here I was born, and here is where I will die...  
Mother

So leb denn wohl mutter!

Vaarwel dan, lieve moeder! Farewell then, dear mother!    
p.21

 

       
Title

Flucht nach Kokiri

De vlucht naar Kokiri The escape to Kokiri Escape to the Kokiri  
Mother

 

De nacht helpt me tijdens mijn ontsnapping! The night will help me during the escape! The night will help me in my escape!  
p.22

 

       
Mother

Wo mag der Wald der Sage nur liegen?

Zal ik ooit het woud uit de legende kunnen vinden? Will I ever be able to find the woods from the legend?    
Mother

Mir scheint, ein Schatten folgt mir...

Het lijkt alsof ik wordt gevolgd door een schaduw... It seems to be that I am followed by a shadow... It seems that I'm being followed by a shadow...  
Mother

Wer... Wer ist da? Gebt euch zu erkennen!

Wie... Wie is daar? Maak jezelf bekend! Who... Who are you? Show yourself! Who... Who is there? Make yourself known!  
Owl U

Ihr kennt mich nicht, doch ich beobachte Euch schon lange...

Je kent mij niet, maar ik houd je al een tijdje in de gaten... You don’t know me, but I have been following you for a while...    
Owl L

 

Je zoon is onder een gunstig gesternte geboren. Hij is heel bijzonder... Your son is born under a good constellation. He is very special... Your son was born under a good constellation. He is very special... good as in lucky? lucky star perhaps?
Owl

Der Plan, den ihr verfolgt ist gut. Bringt den Sprössling nach Kokiri...

De weg die je volgt, is goed. Breng je kind naar Kokiri... The road you are following is the right path. Bring your child to the Kokiri... You are on the right path. ""  
Owl

Dort wartet der Wächter der Wälder auf ihn..

Daar wacht de bewaker van het woud op je... There awaits the guardian of that woods...    
Owl

Die Kokiri nennen ihn den Deku-Baum.

De kokiri noemen hem de Deku-Boom. The Kokiri call him the Deku Tree.   In the German version, this text bubble is coming from the mom. In the Dutch, this same bubble has the owl's dialogue in it.
Mother

Deku-Baum?! Ihr wagt zu scherzen!

Deku-Boom?!

Deku Tree?!

Deku Tree?! You dare to jest!

In the Dutch, mom only has one text bubble, so she only says "Deku Tree?!" In the German, this text is split into two bubbles.
p.23

 

 

       
Owl L Vertraut mir. Ich geleite euch zu eurem Ziel. Ik zal je de weg wijzen. I will be your guide. Trust me. I will be your guide.  
Owl M

Doch wisset, noch nie war es anderen Wesen als den Kokiri vergönnt, den Wald zu betreten.

Maar weet dat het alleen de Kokiri is gegund om het woud te betreden. But remember that only the Kokiri are favoured to enter the woods. But remember, only the Kokiri are granted entrance into the woods.  
Owl R

Jeder Sterbliche, so sagt man, verwandelt sich im Wald zu einer Pflanze...

Volgens de verhalen verandert iedere sterveling die het woud betreedt in een boom... According to the stories, every mortal that enters the woods will become a tree... According to legend, any mortal that enters the woods will become a plant... In the German version, he says these people will become 'eine Planze'; a plant
Mother

Ich muß es riskieren. Mein Sohn soll in Frieden aufwachsen.

Ik moet het riskeren. Het gaat om het leven van mijn zoon. I have to risk it. This is about the life of my son. I must risk it. My son shall grow up in peace.  
Mother

So sei es! Geleite mich zum Ziel!

Zo zij het! Wijs me de weg! So be it! Show me the way!    
Owl

Komishe Ohren

Leuke oren... Nice ears... Strange ears... The German here uses the word 'Komische,' which in this case means odd or strange. It can also mean comical. Dutch has this word too, but it only means comical. 'Leuke' seems like an odd choice.
Text block

Und so begab es sich, daß Links Mutter gemeinsam mit ihrem Sproß den eheimnisvollen Wald der Kokiri betrat. Wohlwissend, daß jeder ihrer Schritte der letzte sein könnte...

En zo betrad de moeder van Link samen met haar zoon het mysterieuze woud van de Kokiri. Ze wist dat iedere stap letterlijk haar laatste zou kunnen zijn... And so the mother of Link and her son entered the mysterious woods of the Kokiri. She knew that every step literally her last could have been... And so Link's mother, with her son, entered the mysterious forest of the Kokiri. She knew that every step could be their last...  
Mother

Jeder meiner Schritte könnte der letzte sein...

Iedere stap kan mijn laatste zijn... Every step could be my last...    
p.24

 

       
Deku Tree

Sei gegrüßt, tapfere Frau!

Weest gegroet, edele vrouwe. I salute you, noble lady! Greetings, brave lady!  
Deku Tree U   Ik ben de bewaker van het woud, de bewaker van het bos... I am the guardian of the woods, the guardian of the forest...    
Deku Tree L

Ich habe euch bereits erwartet. Euer Kommen ist Vorsehung!

Ik verwachtte je reeds. Je komst is voorspeld! I was expecting you. Your arrival was predicted! I have been expecting you. Your coming was foreseen!  
Deku Tree

Euer Sohn ist der Auserwählte. Er wird die Zukunft Hyrules entscheidend mitbestimmen.

Je zoon is uitverkoren. Hij zal een grote rol spelen in de toekomst van Hyrule. Your son is the chosen one. He will play an important role in the future of Hyrule.    
Mother L

Mein Sohn? Doch woher wisst ihr?

Mijn zoon? Vergist u zich niet? My son? Aren’t you mistaken? My son? Perhaps you are mistaken?  
Mother R

Er ist doch nur ein ganz gewöhnliches Kind...

Het is echt een doodgewoon kind... He is really an ordinary child... He is really a quite ordinary child...  
p.25

 

       
Deku Tree Upper L

Vertrau mir...

Vertrouw me... Trust me...    
Deku Tree Upper R

Geht nun ins dorf der Kokiri. Ich gewähre euch Einlass.

Ga naar het dorp der Kokiri. Ik zal je doorlaten. Go now to the village of the Kokiri. I will let you pass.    
Deku Tree Lower R   Maar realiseer je dat alleen je zoon in het dorp zal overleven... But beware that only your son will survive in the village... But realize that only your son will survive in the village...  
Text Block

Obgleich Links Mutter ihrem Schicksal bewußt war, gab es für sie nur eine Entscheidung. Sie mußte ihren Sohn zum Dorf bringen...

Hoewel de dappere vrouw heel goed wist wat haar te wachten stond, twijfelde ze geen moment. Het lot van haar zoon ging haar voor alles... Even though the brave woman knew very well what was awaiting her, she doubted not a single moment. The fate of her son was more important than anything.    
Mother

Mein Sohn soll leben...

Mijn zoon zal leven... My son shall live...    
Kokiri Boy

Seht doch! Eine Fremde mit einem Baby!

Kijk eens! Een vreemde met een baby! Look! A stranger with a baby!    
Mother

Mein Sohn... Nehmt meinen Sohn auf... im Namen des Deku-Baumes...

Mijn zoon... zorg voor mijn zoon... in de naam van de Deku-Boom... My son... take care of my son... in the name of the Deku Tree...    
Kokiri Boy

 

Het is goed, vreemdelinge. Vertrouw maar op ons! It is alright, stranger. Trust us!    
Mother   Ik...ver...vertrouw...jullie... I...trust...you...    
Kokiri

Was?!

Wat?! What?!   (Here Link's mother is consumed by a brilliant flash of light.)
Text Block

Und so geschah es, daß sich Links Mutter in einen Baum verwandelte und seitdem als unsterbliche Kreatur in Kokiri lebt.

En zo geschiedde het dat de moeder van Link in een boom veranderde, en sindsdien een deel van het onsterfelijke Kokiri-woud vormt. And so it happened that the mother of Link changed into a tree, and since then she became a part of the immortal Kokiri woods. And so it happened that Link's mother changed into a tree. Since then, she has become a part of the immortal Kokiri Forest.  
p.26

 

       
Textblock L

 

Door* Link begon een nieuw leven. Hij groeide onder de Kokiri op. Hij leerde hun taal, droeg hun kleding... hij werd bijna een van hen. Slechts een ding onderscheidde hem van de andere dorpsbewoners. Link had geen fee die over hem waakte... nog niet. For Link began a new life. He grew up under the Kokiri. He learned their language, wore their clothes... he almost became one of them. Only one thing made him different from the others. Link had no fairy who looked over him... not yet. Link now began a new life. He grew up with the Kokiri, learning their language, wearing their clothes... he almost became one of them. Only one thing made him different from the others. Link had no guardian fairy... not yet. * 'Door' should be 'Voor'
Textblock R

 

Link was tijdens de vlucht met zijn moeder nog te jong geweest om de gebeurtenissen te begrijpen. Toch voelde hij zich op mysterieuze wijze aangetrokken tot een bepaalde boom in het Kokiri-woud... De andere bewoners waren niet altijd even vriendelijk tegen Link.Omdat hij niet wed begeleid door een fee, was hij een beetje een buitenbeentje... Link was during the escape with his mother too young to understand the events. But even so he felt attracted to a certain tree in the Kokiri woods... Some of the other inhabitants were not always as friendly to Link as the others. Because he didn’t have a fairy, he was a little the odd one out. During the escape with his mother, Link was too young to understand what was going on. But even so, he felt attracted to a certain tree in the Kokiri Forest... Some of the inhabitants were not always as friendly to Link as the others. Because he didn't have a fairy, he was kind of the odd one out.  
Kokiri 1

 

Je bent gewoon te lelijk voor een fee! You are just too ugly for a fairy!    
Kokiri 2

 

Zultkop! Ugly!   There is no proper translation for ‘Zultkop,’ but it comes down to calling him ugly.
Link

 

Hou je kop! Shut up!    
Saria

 

Maak je niet druk... Don’t let them bother you...    
Saria

 

Eens krijg je bezoek van je eigen fee... One day you will get a visit from your own fairy...    
Link

 

Ik hoop het... I hope so...    
Link

 

Kreun... Hyrule... het kwaad... gevaar... steun... Groan... Hyrule... the evil... danger...    
Voice

 

Link... Ontwaak! Link... Wake up!    
Voice

 

Wordt wakker! Wake up!    
Link

 

W-Wie ben jij? W-Who are you?    
Navi

 

Ik ben Navi, de fee. Vanaf vandaag zal ik over je waken... I am Navi, the fairy. From now on I will look over you... I am Navi, the fairy. From now on I will watch over you...  
Link   Een fee?! Is dan eindelijk mijn tijd gekomen?! A fairy?! Is it then finally my time?! A fairy?! Then is it finally my time?!  
Textblock   Inderdaad, de tijd van de* Link is aangebroken. Hoe het verhaal verdergaat kun je zelf ervaren in 'The legend of Zelda - Ocarina of Time'. Indeed, it was time for Link. How the story continues you can find out yourself in “The legend of Zelda – Ocarina of Time”.   * 'de' should not be there